Manuele Therapie E.S.® - Totaal behandelingenManuele Therapie E.S.® 

Deze vorm van Manuele Therapie, is een specialistische behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van ons lichaam. Grondlegger is de heer G. van der Bijl sr. die er ook de naam ‘Manuele Therapie’ aan gaf. Dit is dan ook de oudste en meest oorspronkelijke vorm van de Manuele Therapie in Nederland.
De methode wordt ook aangeduid als ‘Manuele Therapie E.S.®’, en de behandelaar ook als ‘Manueel Therapeut E.S.®’.
De toevoeging E.S.® (eggshell-specialist) wil zeggen dat de behandeltechniek zó subtiel is, dat een eierschaal nog niet zou breken.
Manueel therapeut, Pierre Masteling staat voor een professionele aanpak in een vertrouwde omgeving in zijn praktijk in Tuitjenhorn, waarbij de kwaliteit van de behandeling bovenaan staat.

Kenmerken van deze vorm van Manuele Therapie zijn:
De behandeling wordt voorzichtig uitgevoerd. U wordt niet 'gekraakt'.
Het is een totale behandeling, 'van top tot teen', óók als de klacht plaatselijk is.
Ieder mens is herkenbaar aan zijn eigen bouw, zijn eigen houding en zijn eigen manier van bewegen en heeft zodoende zijn individuele bewegingspatroon.
Bewegen vindt plaats in de gewrichten. Centraal in de Manuele Therapie staat het verbeteren van de gewrichtsbewe­gingen in het hele lichaam.
De uitvoering van bewegingen is afhankelijk van de vorm van de gewrichten.
Vorm en functie zijn aan elkaar gekoppeld: mede door het bewegen wordt de vorm bepaald die onze gewrichten krijgen en door de ontstane vorm hebben we voorkeursbe­wegingen.
Bij klachten in het bewegingsapparaat reageert een gewricht niet meer adequaat op een gevraagde functie, waardoor het individuele bewegingspatroon verstoord raakt. De Manuele Therapie richt zich op het herstellen van de verstoorde relatie tussen vorm en functie.
Het bewegingsapparaat, waartoe alle gewrichten van het menselijk lichaam behoren met hun bijbehorende spieren en zenuwen, is een eenheid en functioneert ook als zodanig.
Binnen deze functionele eenheid kunnen één of meer functiestoornissen op verschillende locaties aanwezig zijn.
Om deze reden worden tijdens een behandeling alle bewegingsketens, dus het lichaam in zijn totaliteit, behandeld.

Hoe werkt een Manueel Therapeut?
De Manueel Therapeut begint met een inventarisatie van de klachten en de gezondheids­toestand.
Onderzoeksresultaten van derden, waaronder röntgenfoto’s, scans e.d. worden hierbij betrokken. Vervolgens wordt via het testen van een aantal voorkeursbewegingen (b.v. hoe u spit, de handen vouwt, de kleermakerszit aanneemt) en het meten van de asymmetrie van het lichaam (links-rechts verschillen), de individuele bouw en functie vastgesteld.
Met behulp van schema­boeken worden aan de hand van deze metingen de individuele bewegingspatronen van de gewrichtsketens bepaald.
Bij iedere behandeling worden, omdat daarin veranderingen kunnen optreden, de metingen opnieuw verricht om die van een voorgaande behandeling te verifiëren.

Behandeling
Op basis van de verkregen gegevens wordt duidelijk hoe de Manueel Therapeut de gewrichten moet bewegen. De behandeling heeft tot doel het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het totale bewegingsapparaat en is dus niet alleen gericht op de lokale klacht. De behandeling is er dus opgericht om zowel de oorzaak als de gevolgen van de klachten te behandelen. Dit vraagt om een intensieve behandeling van een groot aantal gewrichten om óók de compensaties aan te pakken. Dit geeft naast een direct en snel effect, ook een duurzaam resultaat. Voor deze bewegingen in de gewrichten zijn geen grote krachten nodig, daarom worden tijdens de behandeling de gewrichten van het lichaam bewogen op een zachte, subtiele en meestal pijnvrije manier.
Er is dus géén sprake van het zogenaamde ‘kraken’.
Bij een eerste bezoek vindt een intake-gesprek plaats. Aansluitend volgt de behandeling. Een behandeling duurt circa 45 - 60 minuten en wordt in de meeste gevallen herhaald na twee tot zes weken. Eén en ander is afhankelijk van de ernst van de klacht en de reactie op de gegeven behandeling.

Voor wie is Manuele Therapie geschikt?
Iedereen die klachten heeft van het bewegingsapparaat, hetgeen zich kan uiten in pijn en/of bewegingsbeperking, kan voor Manuele Therapie in aanmerking komen. Enkele bekende voorbeelden zijn: rug- en nekklachten, nekpijn die uitstraalt naar schouder of arm, lage rugpijn die uitstraalt naar één of beide benen, de gevolgen van arthrosis (slijtage), tennisarm, hernia, ischias (zenuwpijn in het been), pijn bij het stuitje, whiplash en hoofdpijn vanuit de nek.

Indien u niet zeker bent of deze behandelmethode voor uw klachten geschikt is, vraag dan vooraf informatie bij de behandelaar en/of raadpleeg uw huisarts of specialist.

Wat kost Manuele Therapie?
Manuele Therapie is een relatief goedkope behandelvorm, omdat meestal met een zeer gering aantal behandelingen (het gemiddeld aantal behandelingen Manuele Therapie ligt in deze praktijk tussen 3 en 4) volstaan kan worden. Er zijn geen wettelijk vastgestelde tarieven voor Manuele Therapie. Evenmin is het de vereniging toegestaan om bindende voorschriften te stellen met betrekking tot de hoogte van het tarief. De tarieven voor een consult en/of behandeling kunnen dus per Manueel Therapeut verschillen. Informeer bovendien bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingsregeling. Deze is bij alle zorgverzekeraars in Nederland anders. Bovendien kan er bij één enkele verzekeraar nog verschil bestaan, afhankelijk van het type polis dat is afgesloten. De behandelingen worden gedeeltelijk of geheel vergoed vanuit uw aanvullende verzekeringspakket. Deze kosten hebben geen invloed op het verplichte eigen risico. Lees verder over de tarieven en vergoeding.


Heeft u een verwijzing nodig?
Er is vrije toegankelijkheid voor de Manueel Therapeut. U heeft dus geen verwijzing nodig van de huisarts of een specialist.

Kwaliteitsbevordering
De Manueel Therapeuten die werken volgens de systematiek van Van der Bijl kunnen zich aansluiten bij de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT). Dit is de oudste vereniging in Nederland op het gebied van de Manuele Therapie en werd na haar oprichting in 1968 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.

De VMT kent zogenaamde gecertificeerde leden, waaraan speciale en strengere eisen worden gesteld.  Pierre Masteling behoort tot de gecertificeerde leden. Om zijn kennis en vaardigheden bij te houden volgen hij regelmatig na- en bijscholingen.

Manueel Therapeuten worden regelmatig getoetst. De gecertificeerde leden die voldoen aan de toetsingseisen van de vereniging zijn opgenomen in het register van de VMT.

Ook bestaat er een patientenvereniging de pvmt,  zie voor meer info: http://www.pvmt.nl

Alle leden van de VMT zijn verplicht nascholingen te volgen; eveneens zijn zij onderworpen aan een klachtenregeling.

U bent van harte welkom in de praktijk in Tuitjenhorn, Kerkbuurt 4.

Avondspreekuur mogelijkheid op donderdagavond en in het Weekend op zaterdagmorgen.

Voor een afspraak belt u: 0226 - 427500 / App. 06 - 20375383 of stuur een mail naar info@mastelingmanueletherapie.nl

Contact

Masteling Manuele Therapie E.S.®
Kerkbuurt 4
1747 GP Tuitjenhorn, gemeente Schagen
tel.: 0226 - 427500 / App.  06 - 20375383

mail: info@mastelingmanueletherapie.nl

© Copyright Masteling Manuele Therapie